Tarieven

Maatschap G.H. de Ruijter – S.R.A. Zoetelief

In het belang van de geïntroduceerde marktwerking in de gezondheidszorg, verplicht de wet Marktordening Gezondheidszorg zorgverleners de gehanteerde tarieven aan te geven.
In deze praktijk hebben de zorgverleners met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Met de verzekeraars is een prijsafspraak gemaakt waartoe wij dan ook zijn gehouden. Per verzekeraar is het tarief verschillend. Declaraties gaan eveneens op basis van deze overeenkomst rechtstreeks naar de verzekeraar.

Indien u geen, of een beperkte, aanvullende verzekering hebt afgesloten, én uw zorgkosten komen niet op basis van de zogenaamde ‘chronische indicatie’ voor vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering, dan ontvangt u persoonlijk van ons een declaratie.

Onderstaande tarieven gelden alleen wanneer een behandeling niet gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekering. Het tarief van de behandelingen die rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden, kunnen dus afwijken.

 

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt (zowel via de basisverzekering als aanvullende verzekering).

 

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.

 

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Tekens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €50,00 exclusief omzetbelasting.

 

Tarieven en voorwaarden per 01-01-2018 (prijzen onder voorbehoud)

Behandeling Prijs
1000    Zitting fysiotherapie       € 36,00
1001    Zitting fysiotherapie aan huis   € 50,00
1002    Zitting fysiotherapie in verzorgingshuis € 46,00
1200    Zitting manuele therapie     € 50,00
1400    Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek     € 61,50
1700    Lange zitting voor patiënten met complexe meervoudige zorg € 50,00
1850    Screening € 18,50
1860    Intake en onderzoek na screening € 44,00
1864    Screening, Intake en onderzoek € 61,50
1865    Screening, Intake en onderzoek aan huis € 75,50
1866    Screening, Intake en onderzoek in verzorgingshuis € 71,50
1870    Intake en onderzoek na verwijzing             € 61,50
1871    Intake en onderzoek na verwijzing aan huis       € 75,50
1872    Intake en onderzoek na verwijzing in verzorgingshuis      € 71,50
0010    Behandeling alternatieve geneeswijzen € 46,00
0030    Shockwave radiale € 56,00
0031    Shockwave gefocusseerd € 66,00
0032    Shockwave combinatie radiale en gefocusseerd € 66,00
0033    Intake en echografisch onderzoek. € 76,00
0034    Echogeleide injectie € 61,00
0035    Echogeleide barbotage € 106,00
0036    Behandeling Laser € 46,00
0037    Behandeling EPTE € 46,00
0038    Second opinion inclusief verslag € 101,00
0000 Rapporten op specifiek verzoek, uurtarief € 71,00
1920    Telefonische zitting           € 16,00
Hyaluronzuur injectie € 226,00
Steunzolen € 189,00
Steunzolen kind € 154,00
Medical taping / kinesiotaping v.a.  € 7,50

Met ingang van 1 februari 2018 wordt er bij medisch specialistische behandelingen een vergoeding berekend voor het gebruik van de apparatuur.  Het gebruik van Echografie in deze behandeling is gratis.

Deze kosten zijn niet te declareren bij uw verzekeraar u ontvangt van ons daar een factuur voor.

Medisch specialistische behandeling Prijs
112 Gebruik RSWT Shockwave Apparatuur € 25,00
Gebruik RSWT Shockwave Apparatuur 1 behandeling en echo € 45,00
Gebruik RSWT Shockwave Apparatuur pakket 3 behandeling en echo € 75,00
Gebruik RSWT Shockwave Apparatuur pakket 6 behandeling en echo € 140,00
113 Gebruik ESWT Shockwave Apparatuur € 35,00
Gebruik ESWT Shockwave Apparatuur 1 behandeling en echo € 55,00
Gebruik ESWT Shockwave Apparatuur pakket 3 behandeling en echo € 100,00
Gebruik ESWT Shockwave Apparatuur pakket 6 behandeling en echo € 175,00
114 Gebruik RSWT & ESWT Shockwave App € 35,00
115 Gebruik Laser Apparatuur € 10,00
116 Gebruik EPTE Apparatuur € 10,00
117 Echogeleide injectie € 30,00
118 Echogeleide Barbotage € 60,00
119 Echografisch Onderzoek binnen behandel episode € 20